Rólunk

I. Sportegyesületünk története:
 

   Balassagyarmaton a Shotokan Karate gyakorlásának kezdetét az 1982-es évtől számíthatjuk. Akkor két lelkes fiatalembernek köszönhetően (Fajszán Pál, Szabó János) kezdődtek el az első foglakozások a Vasutas Művelődési ház termében. Később a Városi Sportcsarnokban folytatódtak. Ez az akkoriban elterjedő új sport nagyon sok érdeklődőt vonzott az edzésekre. A kezdeteknél meg kell említenem még három nevet Komoróczi Csabáét, aki az akkori városi sportvezetés részéről a szervezésben segített, valamint Józsa Barnabást és Ponyi Ferencet, akik Salgótarjánból rendszeresen leutazva a szakmai munkát irányították az első kezdeti időkben. Az első övvizsgákra még Salgótarjánba jártak a helyi csoport tagjai Dr. Gulyás Péterhez (2.Dan).
   Magam 1985 tavaszán "igazoltam 8.kyu-val" a Balassagyarmati csoporthoz és folytattam a karate tanulását. 1986 nyarán a csoport addigi irányítói elköltöztek Balassagyarmatról, ezért rangidősként rám (Takács Csaba) és két társamra (Szabó Zsolt, Csábi Péter) maradt a klub irányítása. Későbbiekben Komócsi András is segítette a klub irányítását. Csábi Péter barátom tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála nagy veszteség volt nem csak a családjának hanem a klubnak is. Az ő munkáját is dicséri több sportoló (pl. Galanics Ildikó, Kovács Ákos, Gali Zoltán) országos bajnokságokon szerzett dobogós helyezései.
   1993-ig Dr. Gulyás Péter szakmai útmutatásával gyakoroltuk a Shotokan karatét, de 1994 tavaszán egyesületünk csatlakozott a Palóc Karate Szövetséghez, amelynek azóta is tagjai vagyunk. A Szövetségnek akkor Baranyai Sándor (4.Dan) volt a szakmai instruktora. Egyesületünk akkori és mai vezetése is elkötelezte magát J.K.A szakmai útmutatása és a Shotokan Karate népszerűsítése mellett. Szervezetünk hivatalos tagja a Magyar Karate Szövetségnek és a Magyar J.K.A Karate Szövetségnek is.
   Az elmúlt negyed évszázadban több százan vettek részt az egyesület munkájában hosszabb rövidebb ideig, és ezúton szeretnék régi és új tagjainknak is köszönetet mondani, mert munkájuk nélkül ma az egyesületünk nem lehetne az ami. Itt a végén az eddig felsoroltakon kívül név szerint szeretném néhányukat megemlíteni és köszönetet mondani nekik, mert támogatásukkal, munkájukkal kimagaslóan hozzájárultak egyesületünk tevékeny munkájához: Talpai József, Lőrik Csaba, Józsa Barnabás, Dr. Néma József, Czene János, Tamás Dénes, Kempf Péter, Vidó József, Hutka Balázs, Kovács Gábor, Takácsné Erdei Mónika, Gáspár Csaba.

Takács Csaba 4.Dan (BGY Karate SE Elnöke)

 

 

II. Karate etikett:
 

   A karatéka öltözéke a karate-gi. A karatéka köteles öltözékét tisztán, gondosan viselni, övét szabályszerűen megkötni. A karate-gi-n feliratot nem viselhet, kivéve a gyártó cégjelzését, a klubjelvényt vagy a nemzeti címert. A karate-gi alatt egyéb, látható ruházatot nem viselhet, kivéve a lányok, akiknek fehér trikó engedélyezett. Tilos az edzés alatt a testi épséget veszélyeztető tárgyak viselése, mint óra, gyűrű, karkötő, testékszer. A körmöket rövidre kell vágni, és tisztán kell tartani. Az edzés kezdetén, első találkozáskor a karatéka köteles üdvözölni az edzésvezetőt, s a magasabb fokozatú társait. Tiszteletadás: musubi-dachi állásban /enyhe meghajlással/ tekintet a tisztelgés irányába / oss, ejtsd: ossz/ szócskával. Japán ülés / seiza / és / zazen /: ülés a lábfejeken, bal lábfej alul. Kezek a combon, tenyérrel lefelé fordítva, váll leeresztve, hát egyenes. Az edzőterembe / dojo / való belépéskor a bejáratnál kell hagyni a papucsot, s tiszteletet adni a dojo-nak. Az edzés kezdetéig a karatékák csendben, önállóan gyakorolnak. Ha valaki késik, s már elkezdődött az edzés, a teremnek való tiszteletadás után seizába kell ereszkedni s várni az edzésvezető engedélyére. Majd újabb tiszteletadást kell végrehajtani még seizá-ban, s csak utána lehet beállni az edzésre. A dojo-t elhagyva újra kötelezo a tiszteletadás. Az edzés kezdetén az edzésvezetővel szemben felsorakoznak a karatékák. Az edző felöl nézve a baloldalon a legmagasabb fokozatok. Az edző utasítására seizá-ba ereszkednek / előbb a bal térd ér le /, majd a szellemi összpontosítás / mokuso / következik behunyt szemmel. Mokuso-yame vezényszóra a koncentrálás véget ér, s a Rei vezényszóra a rangidős karatéka vezényli a tiszteletadást. Az edzés ideje alatt a karatékának némán követnie kell az edző utasításait, megjegyzést csak az edzés vége után közölhet az edzővel. A termet csak edzői engedéllyel szabad elhagyni.

 

III. Befizetési rend:
 

   Az edzésdíjat minden hónapban sárga csekken kell befizetni. A havi edzésdíj 3500 ft/hó/fő. A szövetségi, nevezési, edzőtábori és vizsgadíjakat az előre megjelölt időpontig kell befizetni. A havi edzésdíj a kezdőknek heti két edzés óráit (2*1,5óra) tartalmazza. Sajnos a piros betűs Ünnepek és az egyéb iskolai szünetek miatt a Sportegyesület nem tudja tartani a havi edzésszámot az Általános iskola nyitvatartási rendje miatt. A fizetendő havi edzésdíj ezért átalánydíj jellegű befizetés.

 

IV. Edzésrend:
 

A Klub edzésein minden karatéka részt vehet, aki:
- a karate etiketjét betartja
- az éves szövetségi- és havi egyesületi tanfolyamdíjat befizeti
- rendelkezik a sportklub által érvényesített karate igazolvánnyal
- betartja a sportklub edzésrendjét
- az edzésen fegyelmezetten, teljes erőbedobással dolgozik, beszélgetéssel,
   vagy egyéb oda nem illő cselekedettel a munkát nem zavarja
- edzésen ékszert, órát, hajcsatot, ill. egyéb olyan tárgyat nem visel, ami balesetet okozhat
- akinek láb és kézkörmei rövidre vannak vágva
- az edzésvezető ill. a magasabb fokozatú karatéka utasításait minden esetben fenntartás nélkül elfogadja
   és betartja
- magatartásával, munkájával példát mutat a fiatalabb, vagy alacsonyabb övfokozatú társainak. Segíti,
   támogatja munkájukat, beilleszkedésüket
- segíti a jó csapatszellem kialakulását, a csapat érdekeit a saját egyéni érdekei elé helyezi.

 

V. Versenyrend:
 

   Versenyen csak a mester engedélyével lehet részt venni. A karatékának nem kötelező versenyezni. Akik viszont versenyzők azoknak hetente minimum 2-4 edzésen kötelező részt venni. A kiemelt versenyeken (pl. EB,VK,VB) csak az előzetesen megfelelő eredményeket elért versenyzők indulhatnak. A versenyeken kötelesek a karatékák megfelelő állapotban lévő gi-ben, felvarrt Klub-emblémával megjelenni. A nevezési díjat legkésőbb a verseny előtti utolsó edzésen be kell fizetni. A verseny kezdése előtt minimum fél órával a helyszínen kell tartózkodni. A karatéka minden körülmények között köteles teljes erőbedobással küzdeni, a Klub érdekeit maximálisan figyelembe véve versenyezni. A versenyeken indulók a Klubjuk ill. mesterük szellemiségét kell, hogy képviseljék.

 

VI. Vizsgarend:
 

   Vizsgára csak az edző előzetes engedélyével lehet jelentkezni. Ha az edző a vizsgán nincs jelen, a vizsgázónak írásbeli engedéllyel kell rendelkeznie. Minden vizsgázótól elvárható, hogy a karate viselkedési normákat ismerje. A vizsgázó tiszta, előírás szerinti, egyesületi jelvénnyel ellátott karate gi-ben köteles megjelenni. A vizsgázónak vizsgadíjat kell fizetnie, melynek összege függ a kívánt övfokozattól. A vizsgázónak rendelkeznie kell a tárgyévre szóló szövetségi díjak ill. a havi tagdíjak befizetésével. A vizsgázónak rendelkeznie kell a Szakosztály által kiadott Karate igazolvánnyal, melyet kitöltve, fényképpel ellátva a vizsgadíjjal együtt a vizsgára való jelentkezéskor le kell adni. A vizsgák között kivárási időnek kell eltelnie, mely minimum heti 2 alkalommal folyamatosan edzésben eltöltött időt foglal magában. A kivárási idő függ az övfokozattól. 11 év alatt gyermek övvizsgát, e fölött felnőtt övvizsgát kell tenni. Csak a tagkönyvbe beírt és a vizsgáztató által aláírt, hitelesített vizsgát lehet figyelembe venni. A vizsga három részből áll: elméleti, gyakorlati és fizikai felmérésből. A vizsga eredménye lehet: sikertelen vizsga; sikeres vizsga, de a vizsga valamelyik része egy későbbi időpontban javításra szorul (keri); sikeres vizsga. A Klub minden tagjának évente minimum egy vizsgát kell tennie, mely szolgálhat a régi fokozat megvédésére, új fokozat szerzésére, vagy idegen klubban szerzett övfokozat megerősítésére. A vizsgák december és május hónapokban kerülnek megrendezésre. Évente egy alkalommal, a nyári edzőtáborban (Azok számára, akik edzésmunkájuk, fejlődésük, versenyeredményeik és az edzőtáborokban való részvételük alapján kiérdemlik) van lehetőség még egy vizsgát tenni.